Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 5470|Trả lời: 40

[Vocal] Emi Fujita - Camomile Blend (2003)

[Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 17-9-2012 14:22 |Xem tất
4 X% c' j* b: z+ n

; E9 D9 A6 @0 N. q9 T- _, _" U" X4 ^* s
& J( R, B9 Q  k  \7 W1 z( ~# s
Artist :  Emi Fujita) O. X  l7 r& x' _$ C! q
Album :  Camomile Blend6 `1 ~, f7 v5 }
Year :  20030 Y0 @) V) t7 O: f& v
Genre :  Vocal Jazz, Audiophile$ C+ B. d4 t: ^$ U' R* Z! s
Format :  FLAC (Tracks)
3 x  z% J* k8 ]# _2 e9 s6 j3 V$ c3 \& |  p' z! j7 `) N

% W' s  w2 g) B  Q$ G01 - Father By Thy Hand - Ledsag Os Herre [A Cappella]
3 L/ h0 H4 d* C# Z& f, E9 D02 - First Of May) K2 F: W" l* N# Y  I+ A9 B
03 - Longer: I. {! }+ ]0 `7 f! ]7 o, F# D" y
04 - Runaway5 M+ O2 a6 u4 W  ~
05 - Every Breath You Take2 w% B$ ?2 L+ h7 B& ?1 l* q
06 - When I Dream
  C) a' G5 t0 M8 _07 - Beneath A Rowan Tree
4 f% ]! f" P  K, P: M. t  Y5 p/ U* L08 - Eleanor Plunkett [Instrumental]
% ^2 y! q8 E. Y: R  _09 - Once In A Very Blue Moon
* O2 `0 |0 m, F: P! p+ m10 - True Colors
" w4 [4 q" i% W! [1 |; ?11 - Faithless Love5 e- K# m' H2 \
12 - Angel Voices Calling
6 r" g; ]* R9 A5 H2 [13 - Home On The Range
( n0 b& b$ Z2 W14 - What A Wonderful World
8 g5 h1 X! I  a' O9 N15 - Good Night
: I# D' b9 f0 e16 - Father By Thy Hand - Ledsag Os Herre [Scat]
# b1 N  A0 k* S9 g+ W) D7 M
% ?* R5 n: T3 Z( k, d
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
. [6 T& @' K5 Z

1 g4 u3 h! ~3 z" g. w

1

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
15-11-2012
Bài viết
191
Bạn
0
Đăng lúc 15-11-2012 23:27 |Xem tất
Tks bác chủ nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 15-11-2012 23:48 |Xem tất

$ \; k5 t3 N4 h5 _0 \2 o) Q! ETks bác chủ nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 16-11-2012 08:38 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
31-1-2013
Bài viết
43
Bạn
0
Đăng lúc 3-2-2013 21:40 |Xem tất
Thank for sharing!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
21-1-2013
Bài viết
82
Bạn
0
Đăng lúc 8-2-2013 11:25 |Xem tất
tks so much
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
6-2-2013
Bài viết
71
Bạn
0
Đăng lúc 9-2-2013 00:07 |Xem tất
Hay lam bac chu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-3-2013
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 5-3-2013 17:49 |Xem tất
Cảm ơn bác chủ nhé
- p9 @* n) j+ C/ S8 H3 q$ K6 y
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
21-2-2013
Bài viết
22
Bạn
0
Đăng lúc 3-4-2013 14:12 |Xem tất
Thanks bác chủ !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
21-2-2013
Bài viết
22
Bạn
0
Đăng lúc 3-4-2013 14:18 |Xem tất
Các links của Emi Fujita - Camomile hầu hết đã hư hết rồi bác chủ.
  d0 H& {) r1 W5 a, m  F: ^) n# O* m6 X' L# M3 y& b
Nhờ bác up lại nếu được.
' ^3 D1 ~! S/ J  g. I* x8 }, l* |7 ?' s5 W6 @+ }- T9 M
Cám ơn bác chủ nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 17-2-2019 09:16