Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 5727|Trả lời: 43

[Vocal] Emi Fujita - Camomile Blend (2003)

[Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 17-9-2012 14:22 |Xem tất

6 s- a4 f+ I* j& i* C" v
4 H% m7 M9 N2 W& g# z% A4 g/ D8 M# b8 o! p

: ?4 I9 q- u( e& z, HArtist :  Emi Fujita) K, r  S' P: X; v* W& \' n4 c
Album :  Camomile Blend# {' ]9 ~+ n4 ?# ?$ N* U
Year :  2003
% q5 U1 b" v4 C7 C/ U6 lGenre :  Vocal Jazz, Audiophile
  H0 W' t0 `+ x0 W# yFormat :  FLAC (Tracks)1 K: F* \  f% W. k5 b, d( _# B1 D
/ L& @& _, O7 P) n' E6 s; g# D2 x4 z

6 }, @" U  s, e" s01 - Father By Thy Hand - Ledsag Os Herre [A Cappella]
; B  J% ?. p0 K/ y02 - First Of May! A( \) Q: c9 f0 V
03 - Longer% }/ m# ]* ?2 k. s
04 - Runaway
- J# D7 K; s  f0 _05 - Every Breath You Take
* [, c9 A3 x+ F! Y06 - When I Dream
- ]! K" R7 U7 a& G) j! Z07 - Beneath A Rowan Tree) V! m( N: s* S7 G6 ]( W0 @
08 - Eleanor Plunkett [Instrumental]
7 ^5 y2 Q7 `: U7 u, r09 - Once In A Very Blue Moon! \/ Z  B; O. {& _
10 - True Colors
0 @' L, k# B" _11 - Faithless Love3 C  C8 Q( ?, h/ {2 C
12 - Angel Voices Calling# @, F% C* {/ S+ A+ A
13 - Home On The Range& b5 j' O! L# n/ L7 H
14 - What A Wonderful World6 c6 r3 @4 h: g
15 - Good Night
* W6 w" |7 i. e3 S( q; o16 - Father By Thy Hand - Ledsag Os Herre [Scat]

2 A$ @# e9 L/ M
/ h" X! ^" c5 w' C3 I1 l
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

$ r1 X0 B& z- v, f
$ X' \. F  y* E9 B. E

1

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
15-11-2012
Bài viết
191
Bạn
0
Đăng lúc 15-11-2012 23:27 |Xem tất
Tks bác chủ nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 15-11-2012 23:48 |Xem tất
5 t# s4 W: m0 ^
Tks bác chủ nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 16-11-2012 08:38 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
31-1-2013
Bài viết
43
Bạn
0
Đăng lúc 3-2-2013 21:40 |Xem tất
Thank for sharing!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
21-1-2013
Bài viết
82
Bạn
0
Đăng lúc 8-2-2013 11:25 |Xem tất
tks so much
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
6-2-2013
Bài viết
71
Bạn
0
Đăng lúc 9-2-2013 00:07 |Xem tất
Hay lam bac chu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-3-2013
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 5-3-2013 17:49 |Xem tất
Cảm ơn bác chủ nhé6 y3 C- ~8 s! W* {" C$ g/ y
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Bài viết đã bị xóa

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
21-2-2013
Bài viết
22
Bạn
0
Đăng lúc 3-4-2013 14:12 |Xem tất
Thanks bác chủ !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 24-7-2019 14:06