Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 5618|Trả lời: 42

[Vocal] Emi Fujita - Camomile Blend (2003)

[Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 17-9-2012 14:22 |Xem tất
9 G# L8 z- M  M: T5 C% @# z
0 h5 s: l& M4 w- l& q3 i' Q7 [" V
; P# O8 J, G$ U; v
2 J$ o$ G  j3 D; ]* c/ A4 y, c
Artist :  Emi Fujita
0 t+ @* b* m- x1 P7 f2 JAlbum :  Camomile Blend
1 g! F9 O! n$ A; GYear :  20037 X9 t! q4 W* T: S( h
Genre :  Vocal Jazz, Audiophile
  J4 R# u1 _) n8 `; f) b; _Format :  FLAC (Tracks)
/ v  k" |1 d5 V/ y( N9 Y$ c0 I- p8 w( N9 J* E  V  J& e  [6 C
2 B6 Y4 `7 @, U4 ]/ f
01 - Father By Thy Hand - Ledsag Os Herre [A Cappella], s' k! }, D* H. E- `& k
02 - First Of May% g' z( }6 ^" D" Z
03 - Longer: j$ G0 O3 m6 x: {4 L0 P7 |
04 - Runaway
( R! D- A* D8 d05 - Every Breath You Take( q6 ]# O9 }, _8 S
06 - When I Dream
2 c+ l! |  n" o07 - Beneath A Rowan Tree
- N2 B& X6 F5 v* y0 x08 - Eleanor Plunkett [Instrumental]3 E! ]2 [" s. B  D
09 - Once In A Very Blue Moon2 D) N. ]) f  N/ z0 }
10 - True Colors) C' Q& c7 {4 M7 Z# B
11 - Faithless Love6 |5 V. n" E) a2 G- W+ v
12 - Angel Voices Calling
$ l8 K8 U9 }. H$ {# B; F13 - Home On The Range
/ o3 `7 a( v; Z14 - What A Wonderful World
8 ?9 B2 l" s4 g- x# ~( V15 - Good Night
0 _* V% C# m9 S2 F8 U16 - Father By Thy Hand - Ledsag Os Herre [Scat]

5 r. r& U- K; @) v, C2 k  |5 |4 j% \
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

0 d& v: K6 d2 J$ U4 l& K
; [6 X& `) b8 ~. e5 f( V

1

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
15-11-2012
Bài viết
191
Bạn
0
Đăng lúc 15-11-2012 23:27 |Xem tất
Tks bác chủ nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 15-11-2012 23:48 |Xem tất

, r8 n7 P! V' \) E2 P# D3 H( zTks bác chủ nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 16-11-2012 08:38 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
31-1-2013
Bài viết
43
Bạn
0
Đăng lúc 3-2-2013 21:40 |Xem tất
Thank for sharing!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
21-1-2013
Bài viết
82
Bạn
0
Đăng lúc 8-2-2013 11:25 |Xem tất
tks so much
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
6-2-2013
Bài viết
71
Bạn
0
Đăng lúc 9-2-2013 00:07 |Xem tất
Hay lam bac chu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-3-2013
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 5-3-2013 17:49 |Xem tất
Cảm ơn bác chủ nhé
' p3 a3 H, T& V0 m* u" S  M
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Bài viết đã bị xóa

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
21-2-2013
Bài viết
22
Bạn
0
Đăng lúc 3-4-2013 14:12 |Xem tất
Thanks bác chủ !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 27-5-2019 03:05