Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 6451|Trả lời: 45

[Vocal] Emi Fujita - Camomile Blend (2003)

[Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 17-9-2012 14:22 |Xem tất

& z, o  m2 X8 ^. H+ q
# p/ \2 q% e3 b% o) o7 w) v' {
1 `0 k- J8 {( z4 K$ g5 k3 @2 `* b
- ^7 A  k2 o4 Z8 c1 P! OArtist :  Emi Fujita
5 Y+ U, a; f- P4 S7 _Album :  Camomile Blend$ B, B( o7 ?* ]+ H
Year :  2003
6 Y5 y" F: U; Q4 t# Y! QGenre :  Vocal Jazz, Audiophile
+ j/ G/ g6 Z& M8 E9 SFormat :  FLAC (Tracks)
0 z% I, R& y1 q6 U7 o. J; w: f" Z& |) Q1 Z) {; ^

* X% `* E' b" W7 Y4 R: Y$ e4 S) C7 ?01 - Father By Thy Hand - Ledsag Os Herre [A Cappella]
1 b+ ^/ b# ^. E& ^) j02 - First Of May$ r! I1 R; K- P" o2 p& ^% l$ L
03 - Longer2 a  g$ t0 m" S% o
04 - Runaway
. @$ R% J, g5 s: Z+ `05 - Every Breath You Take; }9 \1 v% @9 b& F8 ]- `
06 - When I Dream3 o9 K# v! B0 ], N
07 - Beneath A Rowan Tree. g) O$ ]" {- P( z: D$ }4 e
08 - Eleanor Plunkett [Instrumental]& h  D4 F3 ~4 q3 G
09 - Once In A Very Blue Moon: B/ S/ ?6 p$ {- L. }0 {
10 - True Colors7 B7 D) o* J6 p- [7 [6 f
11 - Faithless Love+ h# h& r- h' x  i
12 - Angel Voices Calling) ]0 [% ~, S# M+ i0 G5 C
13 - Home On The Range! K- o. q& s7 m) d( T2 U1 e; s4 T
14 - What A Wonderful World
9 A9 T3 l0 m0 B3 [15 - Good Night/ `. Q6 o7 F8 S
16 - Father By Thy Hand - Ledsag Os Herre [Scat]
. G4 K0 Z1 @7 m

: O3 j9 N; g4 d- H3 x
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
( R6 ~2 E2 [9 p7 g5 l
( X. _  W; m  e: S1 J- p: Y

1

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
15-11-2012
Bài viết
191
Bạn
0
Đăng lúc 15-11-2012 23:27 |Xem tất
Tks bác chủ nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 15-11-2012 23:48 |Xem tất
& n$ X+ q0 k3 e, A  ~
Tks bác chủ nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 16-11-2012 08:38 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
31-1-2013
Bài viết
43
Bạn
0
Đăng lúc 3-2-2013 21:40 |Xem tất
Thank for sharing!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
21-1-2013
Bài viết
82
Bạn
0
Đăng lúc 8-2-2013 11:25 |Xem tất
tks so much
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
6-2-2013
Bài viết
71
Bạn
0
Đăng lúc 9-2-2013 00:07 |Xem tất
Hay lam bac chu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-3-2013
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 5-3-2013 17:49 |Xem tất
Cảm ơn bác chủ nhé
# m+ c) W6 H( I5 s9 `% V# q
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
21-2-2013
Bài viết
22
Bạn
0
Đăng lúc 3-4-2013 14:12 |Xem tất
Thanks bác chủ !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
21-2-2013
Bài viết
22
Bạn
0
Đăng lúc 3-4-2013 14:18 |Xem tất
Các links của Emi Fujita - Camomile hầu hết đã hư hết rồi bác chủ.
) C6 R0 k' f3 y8 [' D1 T6 n: d
1 ^* E& X* y+ u5 K8 |) wNhờ bác up lại nếu được.1 y, ?& D9 t9 W+ E9 Q
2 a/ S) L# a7 ]3 A
Cám ơn bác chủ nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 30-3-2020 14:42