Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 5339|Trả lời: 41

[Vocal] Emi Fujita - Camomile Blend (2003)

[Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 17-9-2012 14:22 |Xem tất

6 r: q  n2 o* ]  U; x. w" O" {! p
4 H/ l& l) q, V: X1 b- z
3 a4 [; v4 c( c+ |1 r0 G$ }8 B5 _
Artist :  Emi Fujita* y) J5 |7 l4 o2 K
Album :  Camomile Blend  f& b! @$ d& T
Year :  2003
/ t) F1 }: t( QGenre :  Vocal Jazz, Audiophile$ Y. F( p6 G# E
Format :  FLAC (Tracks)
8 R: T/ C  |# ^9 Q, [. z9 D! {7 R: S8 h- H/ F  O
3 p0 {* K- [9 ?
01 - Father By Thy Hand - Ledsag Os Herre [A Cappella]1 F% [  v4 ^( v- }- y& q6 [
02 - First Of May
5 L- n* Y6 x; z0 M03 - Longer
0 w) l3 a( D6 a6 d1 A* N, z; J" P04 - Runaway
; l3 |/ x5 _1 n2 f; n05 - Every Breath You Take
% t1 X$ T/ d+ m" z! g06 - When I Dream
$ r  u3 }5 L+ Z( X" Q) ~07 - Beneath A Rowan Tree7 u- {$ g' e6 }5 X' b7 X2 S# G2 Y
08 - Eleanor Plunkett [Instrumental]
1 J1 ^+ T! P4 J! ~- q09 - Once In A Very Blue Moon$ G* T, k8 w  g9 n
10 - True Colors
# }6 g& U  q- s4 f9 M/ e11 - Faithless Love
/ H* C; {0 k0 l; \2 s$ v0 `12 - Angel Voices Calling9 ~2 l6 N: a% W% E- |
13 - Home On The Range9 V- a# s* \  \" X6 A( x7 @0 M
14 - What A Wonderful World4 Q# s/ c3 ~% N1 u- O
15 - Good Night& W- ^+ g" v+ p* }# g( Z
16 - Father By Thy Hand - Ledsag Os Herre [Scat]

& l9 O0 N2 Z/ H" S" U% W6 P6 T* l5 r5 G+ j3 _0 H% l) E
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

2 W0 l% p5 \# f( e9 v1 M; g$ s
/ w4 v! Y1 [) G' N5 o. z+ j) f

1

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
15-11-2012
Bài viết
191
Bạn
0
Đăng lúc 15-11-2012 23:27 |Xem tất
Tks bác chủ nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 15-11-2012 23:48 |Xem tất

- I: z0 [4 B8 R/ o) b8 h! ]: \Tks bác chủ nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 16-11-2012 08:38 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
31-1-2013
Bài viết
43
Bạn
0
Đăng lúc 3-2-2013 21:40 |Xem tất
Thank for sharing!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
21-1-2013
Bài viết
82
Bạn
0
Đăng lúc 8-2-2013 11:25 |Xem tất
tks so much
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
6-2-2013
Bài viết
71
Bạn
0
Đăng lúc 9-2-2013 00:07 |Xem tất
Hay lam bac chu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
5-3-2013
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 5-3-2013 17:49 |Xem tất
Cảm ơn bác chủ nhé8 n# P# ~" M7 f) l/ `! Q. h
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Bài viết đã bị xóa

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
21-2-2013
Bài viết
22
Bạn
0
Đăng lúc 3-4-2013 14:12 |Xem tất
Thanks bác chủ !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 11-12-2018 16:47