Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 10221|Trả lời: 84

[Vocal] Emi Fujita - Camomile Plus (2006)

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 17-9-2012 14:25 |Xem tất
, Z$ h& |# a! V0 R  a$ u* T; f
5 W* W0 v: _* [6 H9 u8 Z% e9 a0 J+ X( b

) n$ R) ~; \8 e! R7 t; l$ K2 P  v# n
Artist :  Emi Fujita
% v: f  n$ i$ M: f0 B; h8 ~Album :  Camomile Plus) R/ E( e2 h' V1 |
Year :  2006: J6 S+ }0 H  t* O
Genre :  Vocal Jazz, Audiophile5 [! i& q0 d8 f0 f' R# s; P
Format :  APE (Tracks)- X, {( X- o; ^3 ]4 u+ E' E6 j8 J
) \1 k) l! M, e1 L- m9 ^, u
' l& X$ W8 _6 `, K
01 - First Of May/ F; K3 S' K5 g; D( H
02 - Fields Of Gold
  d- d6 F2 j9 b" Q& O03 - Today
5 X6 j! E( K* A" W, J6 ?" N04 - Moon River
9 J" o/ u3 g* x9 d# L4 T, l06 - Unchained Melody8 c2 b& h: M* V7 L1 {# ^7 y
07 - Longer
8 k, I% \% B7 o/ [  x$ r3 i. s& ?08 - Every Breath You Take/ A4 T/ r0 h) [4 a" C: Z1 H3 I1 v
09 - True Colors  i0 k* h8 W! |, [! R
10 - What A Wonderful World) ^% S2 R, z/ O. n# s( D3 ^" Z4 r
11 - Somewhere
1 S& W; _9 X% q7 T: _; [1 p12 - 200X  ~0 n" ~' M8 ]* B( G0 V. n. z& @
13 - Wishes (Le Couple)
# x& Q0 `& f. C2 K/ ?14 - Prefect [Live In Singapore]/ r% d2 A  E/ [
15 - From A Distance [Live In Singapore]
: K: _# ]  v! a& X' `16 - My Heart Will Go On
/ F6 T0 g2 C/ k3 n; c6 {
! h( Y6 q8 R4 D# g  y4 Z
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

7 q+ z' k3 b! g8 G. ^: R: d) |+ T

1

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
15-11-2012
Bài viết
191
Bạn
0
Đăng lúc 15-11-2012 23:24 |Xem tất
Tks bác chủ nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 15-11-2012 23:49 |Xem tất
Tks bác chủ nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 16-11-2012 08:39 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

31

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
22-11-2012
Bài viết
191
Bạn
0
Đăng lúc 22-11-2012 19:12 |Xem tất
Thanks......
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
24-11-2012
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 24-11-2012 11:49 |Xem tất
Emi Fujata% X! K0 h; L  i0 n2 _
Album hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
3-1-2013
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 3-1-2013 16:03 |Xem tất
Thanks for sharing!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

2

Fan

2

Điểm

New member

Thích
6
Đăng ký
8-11-2012
Bài viết
156
Bạn
0
Đăng lúc 3-1-2013 19:32 |Xem tất
Emi Fujita có nhiều Camomile nhỉ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
3-1-2013
Bài viết
4
Bạn
0
Đăng lúc 3-1-2013 20:53 |Xem tất
Emi Fujita - Camomile Plus
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
4-1-2013
Bài viết
102
Bạn
0
Đăng lúc 4-1-2013 17:40 |Xem tất
thankssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 30-3-2020 14:15