Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 9037|Trả lời: 82

[Vocal] Emi Fujita - Camomile Plus (2006)

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 17-9-2012 14:25 |Xem tất
8 }! E' I2 C5 G

/ V4 d1 k- d; d$ n( r) T9 w/ T! r5 H- i: G6 M) Z1 M5 r
6 w# X5 ]5 T& A1 _" c2 a* U% H1 d0 j
Artist :  Emi Fujita0 w9 ]' D+ @  _5 l! c  r
Album :  Camomile Plus
  @' T1 H8 F$ o- v, X6 fYear :  2006+ f/ V" ?) H& {& R+ K, z
Genre :  Vocal Jazz, Audiophile* c9 |$ a! V' \8 F1 L
Format :  APE (Tracks)4 C# h, u5 T7 X4 J; X% B

% m# ~: M7 I/ i7 ], L4 A
5 U; V$ D3 [9 J, u; B01 - First Of May
7 }& f  v) |' n0 L! x( E02 - Fields Of Gold8 H* V2 @. a- k
03 - Today2 a% u- F) h3 @/ V/ Y2 x' y
04 - Moon River
. h* p. i& y) |3 T06 - Unchained Melody" z0 s* X9 n& g1 h
07 - Longer
& J1 ]& J" i+ ~* w7 _3 a3 d" c+ c08 - Every Breath You Take6 l' u" w- P. _- g" ]- e
09 - True Colors
0 i: t5 Y* a( Y# p' K6 p10 - What A Wonderful World
1 K& W" r, w( e  B* [11 - Somewhere5 r6 \+ `+ y9 S' ^
12 - 200X
5 d: ~! w; T. w$ U" N2 c13 - Wishes (Le Couple)
1 F+ n8 K; w8 I# A5 F, i14 - Prefect [Live In Singapore]
1 j! n6 D3 Q- B' {. b/ z15 - From A Distance [Live In Singapore]) E) }, q3 x- x$ A. T- `- O4 ?
16 - My Heart Will Go On
* t1 D3 \2 m6 g' Y
  F; w. }: M, G) ~, z
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

$ [8 |3 G  o3 |
$ s( \; _: n7 r: r; s2 G

1

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
15-11-2012
Bài viết
191
Bạn
0
Đăng lúc 15-11-2012 23:24 |Xem tất
Tks bác chủ nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 15-11-2012 23:49 |Xem tất
Tks bác chủ nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 16-11-2012 08:39 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

31

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
22-11-2012
Bài viết
191
Bạn
0
Đăng lúc 22-11-2012 19:12 |Xem tất
Thanks......
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
24-11-2012
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 24-11-2012 11:49 |Xem tất
Emi Fujata
: [! s3 R4 t1 H( Y3 _, KAlbum hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
3-1-2013
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 3-1-2013 16:03 |Xem tất
Thanks for sharing!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

1

Fan

2

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
8-11-2012
Bài viết
156
Bạn
0
Đăng lúc 3-1-2013 19:32 |Xem tất
Emi Fujita có nhiều Camomile nhỉ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
3-1-2013
Bài viết
4
Bạn
0
Đăng lúc 3-1-2013 20:53 |Xem tất
Emi Fujita - Camomile Plus
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
4-1-2013
Bài viết
102
Bạn
0
Đăng lúc 4-1-2013 17:40 |Xem tất
thankssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 27-5-2019 02:45