Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 8586|Trả lời: 81

[Vocal] Emi Fujita - Camomile Plus (2006)

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 17-9-2012 14:25 |Xem tất

' Z5 M7 H- m6 z0 l) g1 R* {+ J9 {- p  R' m: q8 x

2 M, Z( G* z( d0 O. s: _# }7 D1 X9 h; h6 W' J0 v
Artist :  Emi Fujita
% j5 k' T! Z& Z4 r) E7 hAlbum :  Camomile Plus* o+ \4 |. }" R% }% {3 g0 ]4 Z& a
Year :  20061 g2 F" ]+ c' ?( N
Genre :  Vocal Jazz, Audiophile; C& s9 p1 Z  q- B2 m
Format :  APE (Tracks)8 H" \6 [8 r9 D# p+ l0 [9 Y

+ @$ U* }: c8 v/ v; a: c
! A- n! D- W$ W: |1 K7 W- N& s5 y01 - First Of May7 t# l9 e& c( r" E
02 - Fields Of Gold% N" P) q' g# y6 [7 e9 n7 z
03 - Today
: t1 [- ~* o- E8 t/ L! R- S" y  C04 - Moon River
2 A8 Z' P5 K$ w2 S* [0 E# D06 - Unchained Melody
" _4 |" m+ l. F5 w07 - Longer& j: P, }4 D0 ~# z5 Q
08 - Every Breath You Take
7 H# l* D. v3 e  O% Q09 - True Colors9 _. w0 O5 `2 K; n
10 - What A Wonderful World
" C3 X4 w( i5 S& H+ Y0 O11 - Somewhere
* P' G+ t" G# _/ e- i12 - 200X
- D$ k# c! g7 {5 ?( j  `' ~13 - Wishes (Le Couple)
7 p% O! @! b/ D7 x- B14 - Prefect [Live In Singapore]" q. [- B+ ~* {. f0 r
15 - From A Distance [Live In Singapore]5 E' |2 a$ I' A( A  ~+ h
16 - My Heart Will Go On
8 }0 ~6 f; v5 d! \

; |7 z0 _+ ^7 W) f( Y
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
0 x8 V) R5 A& v, q. ?% V1 L
* o8 e! }8 ^; L- p) k

1

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
15-11-2012
Bài viết
191
Bạn
0
Đăng lúc 15-11-2012 23:24 |Xem tất
Tks bác chủ nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 15-11-2012 23:49 |Xem tất
Tks bác chủ nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 16-11-2012 08:39 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
22-11-2012
Bài viết
190
Bạn
0
Đăng lúc 22-11-2012 19:12 |Xem tất
Thanks......
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
24-11-2012
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 24-11-2012 11:49 |Xem tất
Emi Fujata. E, ^$ l" _7 u! d
Album hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
3-1-2013
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 3-1-2013 16:03 |Xem tất
Thanks for sharing!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

1

Fan

2

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
8-11-2012
Bài viết
156
Bạn
0
Đăng lúc 3-1-2013 19:32 |Xem tất
Emi Fujita có nhiều Camomile nhỉ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
3-1-2013
Bài viết
4
Bạn
0
Đăng lúc 3-1-2013 20:53 |Xem tất
Emi Fujita - Camomile Plus
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
4-1-2013
Bài viết
102
Bạn
0
Đăng lúc 4-1-2013 17:40 |Xem tất
thankssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 11-12-2018 16:27