Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 8803|Trả lời: 81

[Vocal] Emi Fujita - Camomile Plus (2006)

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 17-9-2012 14:25 |Xem tất

; ~& J4 |" Q, m- I( R% |4 `) m

% ^( u# h0 t( H" q
/ U  a7 w) G  R& h! ^9 b7 \4 J3 |. a& H) KArtist :  Emi Fujita# T1 R  ^2 z* P' o+ ]
Album :  Camomile Plus
: e+ f1 q/ |6 w$ d$ \- C, S+ xYear :  2006+ ~2 z$ V- ^, ~' P# }
Genre :  Vocal Jazz, Audiophile
+ F4 G) U  X3 A/ P7 OFormat :  APE (Tracks)
% T2 {- M9 Z4 @! E7 J% M
" X3 E  L: f- _3 ~) n: Q1 @
+ i3 {& w) A; |01 - First Of May
% g" i8 ?( b8 E$ O  M# g02 - Fields Of Gold
2 J) L' @& w" ]% I03 - Today5 e. X0 o1 `' `' ]7 T; m
04 - Moon River
6 W* F2 ?  T6 r' C; J4 N& n- r& p06 - Unchained Melody
  X; F% p/ W* M+ C1 q, U07 - Longer  `  Q! {) o" D: v- b
08 - Every Breath You Take% q( w- j! v  N* v  ^/ T
09 - True Colors3 x# ?9 B2 X0 r8 @& o
10 - What A Wonderful World2 F! V6 P7 o. W% w! N
11 - Somewhere
, [* Q+ r6 r) H, f9 X12 - 200X
& ]4 @3 O. f! D% i( m6 R/ |13 - Wishes (Le Couple)* t1 i  b' k' ~: _, Z2 t7 Y. Q
14 - Prefect [Live In Singapore]4 V& V9 B; i4 Y8 ~- l6 x8 S
15 - From A Distance [Live In Singapore]
/ v/ }9 `5 m+ }! q* }& f16 - My Heart Will Go On

' p/ m* S& |, L" ^! R
( n% k9 l; H  y
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
& f1 ^+ Q3 A( F! L. x2 d6 G

$ `9 `; E8 F0 S

1

Chủ đề

0

Fan

4

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
15-11-2012
Bài viết
191
Bạn
0
Đăng lúc 15-11-2012 23:24 |Xem tất
Tks bác chủ nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 15-11-2012 23:49 |Xem tất
Tks bác chủ nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36

Chủ đề

6

Fan

100

Điểm

APV MKII member

Rank: 2Rank: 2

Thích
217
Đăng ký
13-10-2012
Bài viết
930
Bạn
3
Đăng lúc 16-11-2012 08:39 |Xem tất
Thanks bác chủ
Nghe là chính nhìn là mười
Vẫn mãi là newbie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

31

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
22-11-2012
Bài viết
191
Bạn
0
Đăng lúc 22-11-2012 19:12 |Xem tất
Thanks......
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
24-11-2012
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 24-11-2012 11:49 |Xem tất
Emi Fujata
" ^# y: C2 R+ i) y; N; xAlbum hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
3-1-2013
Bài viết
1
Bạn
0
Đăng lúc 3-1-2013 16:03 |Xem tất
Thanks for sharing!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

1

Fan

2

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
8-11-2012
Bài viết
156
Bạn
0
Đăng lúc 3-1-2013 19:32 |Xem tất
Emi Fujita có nhiều Camomile nhỉ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
3-1-2013
Bài viết
4
Bạn
0
Đăng lúc 3-1-2013 20:53 |Xem tất
Emi Fujita - Camomile Plus
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
4-1-2013
Bài viết
102
Bạn
0
Đăng lúc 4-1-2013 17:40 |Xem tất
thankssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 17-2-2019 08:58