Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 21101|Trả lời: 151

[Vocal] Noon - The Best Of Noon (2007)

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 18-9-2012 11:29 |Xem tất |Gallery

+ p& G+ @+ b0 A) N1 Q8 w  k& h
* H: {# }4 |0 e8 @, {
" M6 ^+ Q/ `! e4 kArtist : Noon0 Y1 [. h5 ^" @& X, n6 F* |) ]
Album : The Best Of Noon
) i% V# X' P, O5 K: d4 \( UYear : 2007
$ K% y5 d) t+ g1 G0 O) c4 L1 dGenre : Pop, Easy Listening9 p0 q% n3 F. D- y
Format : APE (Tracks)
/ d$ Z# b/ b# e8 f$ i. J9 ]Size : 381MB
4 ?( [# r3 o" x. Y5 [/ P1 DLabel : Victor Entertainment Inc., Japan
$ ^, Q+ o) k6 R  k, K5 o) m
- B8 B. D: p( o( o
. z  i7 _; w4 x6 `2 f01. 500 Miles [4:48]4 p# Y3 V$ ^# ]
02. Tears In Heaven [4:45]
% `6 W6 k0 j3 M! z03. You've Got A Friend [5:02]
* B; z! R! ~& t04. (They Long To Be) Close To You [4:38]9 U4 i* N! z/ b2 {
05. Superstar [3:24]  p- }) d: F# J. H# x1 Q8 o
06. Will You Still Love Me Tomorrow? [4:22]# K: h. A, K0 w6 U6 i3 o
07. A Song For You [4:44], z  ], i+ a; Z' I4 o$ S
08. When You Wish Upon A Star [4:28]1 B9 ^' }/ Q* }$ S$ q9 n
09. Sunny [3:25]4 a  \8 s+ T: ]' N5 z
10. I'll Never Fall in Love Again [4:47]
; I, g" W* y4 r" H3 |9 s) a. l4 l9 [11. Love letters [3:03]# c& l  L/ r4 o, @
12. Someone To Watch Over Me [5:20]
4 g* T9 \7 F6 J% f13. Moon River [3:59]
$ Y2 E$ a3 R5 c0 j3 B$ ?' w, }; L8 ]14. Black Orpheus [4:35]& d# k. S4 Y# l; O. W$ m, T
15. So Far Away [4:37]
' c% `* `- I3 `1 T16. What A Difference A Day Made [3:34]' Z* t5 \5 U9 T# G
17. Smile [3:22]
+ m& T2 B( M1 k$ l18. White Christmas [3:45]
! r# `: @  v# e

1 V( h. Z* b6 q6 Z+ l% E. B! n
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

5 ?: ?' `' X( ^9 J. a( I/ e
  t/ ^$ w% P- ?4 _0 b
2

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 3-12-2012 23:17 |Xem tất
Cám ơn bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
27-12-2012
Bài viết
3
Bạn
0
Đăng lúc 27-12-2012 11:28 |Xem tất
Rất hay, cảm ơn Bro nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

2

Fan

2

Điểm

New member

Thích
6
Đăng ký
8-11-2012
Bài viết
156
Bạn
0
Đăng lúc 27-12-2012 22:51 |Xem tất
Cám ơn bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-11-2012
Bài viết
213
Bạn
0
Đăng lúc 26-1-2013 11:09 |Xem tất
thankssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
31-1-2013
Bài viết
43
Bạn
0
Đăng lúc 31-1-2013 23:29 |Xem tất
Thank for sharing!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
12-2-2013
Bài viết
3
Bạn
0
Đăng lúc 12-2-2013 16:28 |Xem tất
dia rat hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
1
Đăng ký
3-2-2013
Bài viết
173
Bạn
0
Đăng lúc 21-2-2013 01:44 |Xem tất
                          
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
22-2-2013
Bài viết
56
Bạn
0
Đăng lúc 22-2-2013 23:48 |Xem tất
thank bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
8-2-2013
Bài viết
20
Bạn
0
Đăng lúc 23-2-2013 13:16 |Xem tất
Bài được nuido sửa lúc  23-2-2013 13:19
! r  U1 Q  A- d- s- Y. D  i5 ~# }$ l) t) t( g. h- E
Cám ơn bác. Link die rồi bác ạ.
: ~" h7 I+ s# l7 Y8 r! p, M7 B gg.jpg
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 30-5-2020 20:45