Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 17671|Trả lời: 147

[Vocal] Noon - The Best Of Noon (2007)

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 18-9-2012 11:29 |Xem tất |Gallery
) c- |  U+ s  B; N! n

2 c1 X& @9 M; i) \! d$ s+ J0 ?5 n( T% L: G8 ?3 O
Artist : Noon) c* K9 H9 p$ W$ y  ^. V1 u6 g
Album : The Best Of Noon0 I! j0 \; W# B7 W, \6 \( M
Year : 2007
/ D( B3 ^' G2 AGenre : Pop, Easy Listening" {1 Z, r" s0 _0 b/ k
Format : APE (Tracks)9 D' L2 j- i/ ?6 C
Size : 381MB
4 N: ~- Y; i' p. x, D9 l! cLabel : Victor Entertainment Inc., Japan
9 K: W1 @" y' j$ U& \
3 V8 W- A7 x' Z3 w
, p6 D3 {# F- A7 P01. 500 Miles [4:48]( l. J5 u& O+ S1 t
02. Tears In Heaven [4:45]
, i$ O) y3 k5 r4 ]; I03. You've Got A Friend [5:02]3 x6 M" {9 M7 c: d6 i/ l+ A& P3 P
04. (They Long To Be) Close To You [4:38]- @( [0 }3 F# x' @
05. Superstar [3:24]# _2 y3 G- v" i' ?
06. Will You Still Love Me Tomorrow? [4:22]
) m- j$ G/ e/ Z2 Y07. A Song For You [4:44]9 ]. D+ e7 \" o+ @
08. When You Wish Upon A Star [4:28]! F7 i3 U2 x, [# e# {
09. Sunny [3:25]
; r* W3 j4 t3 o$ {& J2 F10. I'll Never Fall in Love Again [4:47]
# s& ]% x3 r9 s& T11. Love letters [3:03]
- A4 k6 n+ B: s1 [8 V: s12. Someone To Watch Over Me [5:20]4 L" g" G8 k; a5 m4 X9 }5 L, p1 S+ s
13. Moon River [3:59]7 Y! `" {( G3 L; C
14. Black Orpheus [4:35], f9 `1 ^* ]$ B5 p# m2 q
15. So Far Away [4:37]* B3 K" _! m" t2 h; n
16. What A Difference A Day Made [3:34]
0 G: p0 c1 p; A9 |) _! E6 i8 L; p17. Smile [3:22]
6 d, M& u( S6 C18. White Christmas [3:45]

) p" W6 T8 S& c% I' g) Z: @$ O% J' r1 e7 b+ l8 A- f
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
5 J+ `$ }* ^2 {3 U: n
- S" q2 e' o  }5 n/ K
2

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 3-12-2012 23:17 |Xem tất
Cám ơn bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
27-12-2012
Bài viết
3
Bạn
0
Đăng lúc 27-12-2012 11:28 |Xem tất
Rất hay, cảm ơn Bro nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

1

Fan

2

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
8-11-2012
Bài viết
156
Bạn
0
Đăng lúc 27-12-2012 22:51 |Xem tất
Cám ơn bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-11-2012
Bài viết
213
Bạn
0
Đăng lúc 26-1-2013 11:09 |Xem tất
thankssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
31-1-2013
Bài viết
43
Bạn
0
Đăng lúc 31-1-2013 23:29 |Xem tất
Thank for sharing!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
12-2-2013
Bài viết
3
Bạn
0
Đăng lúc 12-2-2013 16:28 |Xem tất
dia rat hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
1
Đăng ký
3-2-2013
Bài viết
173
Bạn
0
Đăng lúc 21-2-2013 01:44 |Xem tất
                          
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
22-2-2013
Bài viết
56
Bạn
0
Đăng lúc 22-2-2013 23:48 |Xem tất
thank bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
8-2-2013
Bài viết
20
Bạn
0
Đăng lúc 23-2-2013 13:16 |Xem tất
Bài được nuido sửa lúc  23-2-2013 13:19 4 Y. }6 Z3 G& ]: |$ ?

, I. Z: O. r* r; u! Q: u4 f" u* r9 hCám ơn bác. Link die rồi bác ạ.; y! C  t# V5 G3 D& i' E
gg.jpg
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 20-10-2018 21:28