Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 17162|Trả lời: 147

[Vocal] Noon - The Best Of Noon (2007)

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 18-9-2012 11:29 |Xem tất |Gallery
) V  e3 u2 S3 o# @7 {" G
' t$ U9 y: e( C  G+ Q" j

, q- B6 t* f! d3 hArtist : Noon
/ ?! r9 Y$ f3 o* d6 gAlbum : The Best Of Noon
7 E: a4 c5 G& `Year : 2007( i% Y6 c6 s% v; e
Genre : Pop, Easy Listening# [9 k; @9 V6 Q2 K! I1 _# x
Format : APE (Tracks)
! `  J, N" O- \& zSize : 381MB
, Z4 r8 q9 h- M/ z) VLabel : Victor Entertainment Inc., Japan
6 y4 q1 u+ Q( g. f6 e6 }1 |" D8 Y6 ^: i  m$ q$ Q% a& l

  D- [9 Q* F3 N5 H/ G01. 500 Miles [4:48]) W8 q8 f2 l1 E9 ~9 [
02. Tears In Heaven [4:45]" r! j' A& r) Z4 \5 ~! p& q
03. You've Got A Friend [5:02]
- a. Y) I7 ]+ c8 E* N" D7 l04. (They Long To Be) Close To You [4:38]
4 s7 h, t) k+ J. w! S05. Superstar [3:24]
# J! j, f9 g, z; V4 k06. Will You Still Love Me Tomorrow? [4:22]' ]: Q0 D1 G" t5 F% n  ]
07. A Song For You [4:44]5 p$ N( S" p- O9 e( T+ N% S
08. When You Wish Upon A Star [4:28]
$ P# T6 V9 O; b  u' F  N  {! _. ?09. Sunny [3:25]
) {/ Z& F4 ?2 ~+ C) l1 j10. I'll Never Fall in Love Again [4:47]# e: A2 V/ |( w: k6 B
11. Love letters [3:03]
* N& k+ _- k8 R, G12. Someone To Watch Over Me [5:20]/ g% W; c# a( B( A* F+ H- P
13. Moon River [3:59]
- `2 i) D+ l+ ^" T14. Black Orpheus [4:35]
. X6 i" \" l; m! m0 ^15. So Far Away [4:37]
) H5 H' `/ }, C16. What A Difference A Day Made [3:34]  h, }, S% K# _, x
17. Smile [3:22]
7 f" k" ^9 `4 V8 |2 q! e18. White Christmas [3:45]
8 r: c& n+ _" a& C/ K4 V# B
7 n, S- V4 @7 m5 v# P, ?' X
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

) Z, `4 m/ a% ?: S  G# m' |, ^
& }: w% b2 A( e5 G+ q/ S9 k
2

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 3-12-2012 23:17 |Xem tất
Cám ơn bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
27-12-2012
Bài viết
3
Bạn
0
Đăng lúc 27-12-2012 11:28 |Xem tất
Rất hay, cảm ơn Bro nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

1

Fan

2

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
8-11-2012
Bài viết
156
Bạn
0
Đăng lúc 27-12-2012 22:51 |Xem tất
Cám ơn bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-11-2012
Bài viết
213
Bạn
0
Đăng lúc 26-1-2013 11:09 |Xem tất
thankssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
31-1-2013
Bài viết
43
Bạn
0
Đăng lúc 31-1-2013 23:29 |Xem tất
Thank for sharing!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
12-2-2013
Bài viết
3
Bạn
0
Đăng lúc 12-2-2013 16:28 |Xem tất
dia rat hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
1
Đăng ký
3-2-2013
Bài viết
173
Bạn
0
Đăng lúc 21-2-2013 01:44 |Xem tất
                          
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
22-2-2013
Bài viết
56
Bạn
0
Đăng lúc 22-2-2013 23:48 |Xem tất
thank bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
8-2-2013
Bài viết
20
Bạn
0
Đăng lúc 23-2-2013 13:16 |Xem tất
Bài được nuido sửa lúc  23-2-2013 13:19 6 o% ~* y4 X  {  B# _! z

3 V+ x9 L) Q2 u) U5 W" u* vCám ơn bác. Link die rồi bác ạ.' V) w" ^$ ~( `$ {' `0 R8 y) o
gg.jpg
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 16-8-2018 05:59