Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 18685|Trả lời: 149

[Vocal] Noon - The Best Of Noon (2007)

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 18-9-2012 11:29 |Xem tất |Gallery

6 i7 Z; v: R  N# x! E2 b# S; X! w3 N$ V6 V3 ?* w
3 _5 A$ b! a% Z) R
Artist : Noon% i4 A/ a  k9 y# T6 f) C
Album : The Best Of Noon
9 p1 n6 `* t; H, h4 G/ FYear : 2007. C$ @- i" `& b3 ^4 o  N1 d# B
Genre : Pop, Easy Listening& I+ d7 h7 N/ ?1 N1 t
Format : APE (Tracks)' O1 C6 L1 B# x& j7 f: }
Size : 381MB# e9 l& y6 d2 Q0 s4 l7 q0 E7 _% P+ ~5 l
Label : Victor Entertainment Inc., Japan
! W. k; ~5 I# P% Q4 m' ?) e0 p# Y1 W, @6 k6 `

" t6 \$ O% c* a( `" j7 b1 J01. 500 Miles [4:48]& Y0 y4 y. O4 U0 X4 v- p
02. Tears In Heaven [4:45]
: }5 O! }2 \- z3 G& m9 V03. You've Got A Friend [5:02]
9 m8 H# x6 L5 N8 A0 z8 S04. (They Long To Be) Close To You [4:38]( f% H' k, w2 H' |% V
05. Superstar [3:24]+ w2 u* z/ d: E! j
06. Will You Still Love Me Tomorrow? [4:22]
& r0 |) }! v. M. [  y( q1 h07. A Song For You [4:44]
! J3 H) u3 P' u08. When You Wish Upon A Star [4:28]) x9 T* c. |2 |
09. Sunny [3:25]
# F$ j' z; w  C, @: G10. I'll Never Fall in Love Again [4:47]' b1 y) W& B1 |% p) }
11. Love letters [3:03]
  o! B; a- e9 {6 ~3 I12. Someone To Watch Over Me [5:20]
5 V/ `3 X0 E$ _' V. Q- c; K8 r13. Moon River [3:59]
7 D/ ?* v/ S; Q, J/ N3 ^9 t$ D' }) g14. Black Orpheus [4:35]
. g5 _* H4 F/ C2 ]* j& {15. So Far Away [4:37]+ V9 k1 ~- y7 M  V/ X5 B9 l
16. What A Difference A Day Made [3:34]
1 n4 ~- S9 w& s/ i17. Smile [3:22]
- R0 e& r' w5 O18. White Christmas [3:45]
6 x1 r! K% M" M& b

8 n; a, B5 u! b5 }: y
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

, W5 |: W  N' E* b5 T4 i" V! G4 \
. L; @7 z8 u; C6 K! Q
2

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 3-12-2012 23:17 |Xem tất
Cám ơn bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
27-12-2012
Bài viết
3
Bạn
0
Đăng lúc 27-12-2012 11:28 |Xem tất
Rất hay, cảm ơn Bro nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

1

Fan

2

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
8-11-2012
Bài viết
156
Bạn
0
Đăng lúc 27-12-2012 22:51 |Xem tất
Cám ơn bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-11-2012
Bài viết
213
Bạn
0
Đăng lúc 26-1-2013 11:09 |Xem tất
thankssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
31-1-2013
Bài viết
43
Bạn
0
Đăng lúc 31-1-2013 23:29 |Xem tất
Thank for sharing!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
12-2-2013
Bài viết
3
Bạn
0
Đăng lúc 12-2-2013 16:28 |Xem tất
dia rat hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
1
Đăng ký
3-2-2013
Bài viết
173
Bạn
0
Đăng lúc 21-2-2013 01:44 |Xem tất
                          
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
22-2-2013
Bài viết
56
Bạn
0
Đăng lúc 22-2-2013 23:48 |Xem tất
thank bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
8-2-2013
Bài viết
20
Bạn
0
Đăng lúc 23-2-2013 13:16 |Xem tất
Bài được nuido sửa lúc  23-2-2013 13:19 / B6 L/ r  k$ M' a9 ^

7 u8 |  r6 [( B$ t. C9 Q7 t! Q% }Cám ơn bác. Link die rồi bác ạ.6 W& C/ H3 X& P; D; n* n& V2 ?
gg.jpg
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 21-2-2019 16:18