Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 16290|Trả lời: 142

[Vocal] Noon - The Best Of Noon (2007)

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 18-9-2012 11:29 |Xem tất |Gallery
& V1 e+ Z0 ~) y1 n
' k6 D& a# X+ m! A' m$ H* N) P

+ [! R$ R, G) _Artist : Noon9 K1 o3 K! y) Z& v  F' m
Album : The Best Of Noon
* Q: [, [0 ]7 EYear : 20078 W0 B# b/ i6 M( A7 V; d& H' F9 g
Genre : Pop, Easy Listening
* o2 @# y/ c  c$ V/ [) MFormat : APE (Tracks): {) B% M# C; L" i0 C" r3 k5 h
Size : 381MB
) z" y) Z$ ~( V( OLabel : Victor Entertainment Inc., Japan
/ G$ v# ^/ U$ r: g2 Z
9 B+ ]; {. H' m8 t. X. J" s2 `& `) u  I% _
01. 500 Miles [4:48]
. I6 Y  P9 f6 _) d; U  V02. Tears In Heaven [4:45]5 a1 O9 Z# |/ q' R6 \# ?' T
03. You've Got A Friend [5:02]
7 X7 b: j3 S, X9 v) I04. (They Long To Be) Close To You [4:38]
6 W) U, p$ M5 |7 f' u# c3 A05. Superstar [3:24]5 Z( g: z- o; R8 E  K
06. Will You Still Love Me Tomorrow? [4:22]
9 P+ ^" f/ }& |07. A Song For You [4:44]
9 g) S4 v6 P* K3 n- s- }- F' N08. When You Wish Upon A Star [4:28]
5 C/ Y" e9 o) Y0 A; j' J( t" ~09. Sunny [3:25]
+ N- Z# f: m" o* M0 Q10. I'll Never Fall in Love Again [4:47]
& G, c5 Z0 Q8 f3 E6 O11. Love letters [3:03]
4 T' t# x, R# @* U8 g& B. g6 _8 `12. Someone To Watch Over Me [5:20]
% W& R4 h+ E0 U' v7 V- C9 ?13. Moon River [3:59]
5 N1 [8 V; D: l" f6 f14. Black Orpheus [4:35]
9 u6 v9 e+ j9 j: a) I7 d15. So Far Away [4:37]  {. L. W( P. x1 J1 V, o) V+ v/ K3 a
16. What A Difference A Day Made [3:34]5 c( W& ^* Q7 m4 j1 r% R  s
17. Smile [3:22]
3 t5 G: s& `, x2 @( v- ~18. White Christmas [3:45]

' d( _. p( d4 @8 _. F3 S4 |2 N
4 e, p0 s4 d; t; B
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
; A" H: _4 ^0 _$ X) v; x
/ N( n2 F; C+ j4 o
1

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 3-12-2012 23:17 |Xem tất
Cám ơn bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
27-12-2012
Bài viết
3
Bạn
0
Đăng lúc 27-12-2012 11:28 |Xem tất
Rất hay, cảm ơn Bro nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

1

Fan

2

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
8-11-2012
Bài viết
153
Bạn
0
Đăng lúc 27-12-2012 22:51 |Xem tất
Cám ơn bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-11-2012
Bài viết
213
Bạn
0
Đăng lúc 26-1-2013 11:09 |Xem tất
thankssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
31-1-2013
Bài viết
43
Bạn
0
Đăng lúc 31-1-2013 23:29 |Xem tất
Thank for sharing!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
12-2-2013
Bài viết
3
Bạn
0
Đăng lúc 12-2-2013 16:28 |Xem tất
dia rat hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
1
Đăng ký
3-2-2013
Bài viết
173
Bạn
0
Đăng lúc 21-2-2013 01:44 |Xem tất
                          
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
22-2-2013
Bài viết
56
Bạn
0
Đăng lúc 22-2-2013 23:48 |Xem tất
thank bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
8-2-2013
Bài viết
20
Bạn
0
Đăng lúc 23-2-2013 13:16 |Xem tất
Bài được nuido sửa lúc  23-2-2013 13:19
7 C& B" v2 C) v. f% ?& e& @$ D! S5 R) E
Cám ơn bác. Link die rồi bác ạ.
. k7 _1 `% a! z# @" E" ]3 }! Y9 p gg.jpg
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 23-2-2018 17:27