Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 18160|Trả lời: 149

[Vocal] Noon - The Best Of Noon (2007)

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 18-9-2012 11:29 |Xem tất |Gallery

' }4 \, b* {( E8 h) d5 U' Y
9 ?1 r! w/ Q& W+ ^! j% L, a: Q. C' N  ]2 M+ `0 M
Artist : Noon
( H" W- E8 ^% A% [Album : The Best Of Noon
" w/ q8 D, X$ A/ T" qYear : 2007* o$ T1 |7 j- \$ ^1 @/ w
Genre : Pop, Easy Listening; l, m6 Y# \2 s/ F" c, d
Format : APE (Tracks)1 G& t+ I4 C, M$ N
Size : 381MB
6 F5 {2 z' b( {' |/ c( Z# V- gLabel : Victor Entertainment Inc., Japan
% n. v$ o' ~2 x2 W; g( J, |# {; |$ r. j8 q0 Q' A/ h* B
* I6 h1 w8 K( H0 x
01. 500 Miles [4:48]! _: ~$ z( _% x) s, f+ I
02. Tears In Heaven [4:45]9 p( B  p, p/ f# n/ ^3 B* A
03. You've Got A Friend [5:02]
7 ^) u% w  ]4 p  t2 |8 p04. (They Long To Be) Close To You [4:38]
8 C" S# H/ o% y/ s# d% }1 e05. Superstar [3:24]
! C" f! @# P* P  J- I/ \; n# g06. Will You Still Love Me Tomorrow? [4:22]" g) C. Q& [" R3 ?$ p, q- q% i; }3 k
07. A Song For You [4:44]
6 B2 T2 v; u0 ^8 c08. When You Wish Upon A Star [4:28]
4 {  K& V+ i5 O& f09. Sunny [3:25]
! y+ l6 y! M, y2 J+ ^10. I'll Never Fall in Love Again [4:47]
5 ]( a2 ^; I: J6 v7 ^0 y11. Love letters [3:03]
/ p  b4 \" k1 Y. ~# n! E6 O; {12. Someone To Watch Over Me [5:20]( b6 ]* r* Y# ]: Z& o$ h/ K# b
13. Moon River [3:59]
0 c3 i- s. m& t14. Black Orpheus [4:35]; e1 J5 x. p2 O6 m4 D9 `
15. So Far Away [4:37]: \9 t4 o- F1 B7 Z; `. R
16. What A Difference A Day Made [3:34]
3 L3 G) o% i) Q1 p6 n2 J17. Smile [3:22]
; d- I- w' y& O; u$ e: q( D18. White Christmas [3:45]

- a+ f  l- A0 F" D9 E3 m4 y  P- z  R0 [
. s3 b; `4 N* p! N+ R9 r
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

% Z7 b2 w( K# `8 G% S; f
' D! t, l$ ^. y4 `
2

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 3-12-2012 23:17 |Xem tất
Cám ơn bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
27-12-2012
Bài viết
3
Bạn
0
Đăng lúc 27-12-2012 11:28 |Xem tất
Rất hay, cảm ơn Bro nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

1

Fan

2

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
8-11-2012
Bài viết
156
Bạn
0
Đăng lúc 27-12-2012 22:51 |Xem tất
Cám ơn bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-11-2012
Bài viết
213
Bạn
0
Đăng lúc 26-1-2013 11:09 |Xem tất
thankssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
31-1-2013
Bài viết
43
Bạn
0
Đăng lúc 31-1-2013 23:29 |Xem tất
Thank for sharing!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
12-2-2013
Bài viết
3
Bạn
0
Đăng lúc 12-2-2013 16:28 |Xem tất
dia rat hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
1
Đăng ký
3-2-2013
Bài viết
173
Bạn
0
Đăng lúc 21-2-2013 01:44 |Xem tất
                          
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
22-2-2013
Bài viết
56
Bạn
0
Đăng lúc 22-2-2013 23:48 |Xem tất
thank bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
8-2-2013
Bài viết
20
Bạn
0
Đăng lúc 23-2-2013 13:16 |Xem tất
Bài được nuido sửa lúc  23-2-2013 13:19 & P; i( E3 M, C

2 v5 v: k  p" O# M- T; ~8 W1 c- qCám ơn bác. Link die rồi bác ạ.+ ]' ?% W) R# d) x% X' |
gg.jpg
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 11-12-2018 08:52