Sonuca - Computer audiophile diy

Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 16797|Trả lời: 145

[Vocal] Noon - The Best Of Noon (2007)

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 18-9-2012 11:29 |Xem tất |Gallery
- q; y0 g& {# s, o9 e
, u. L, ~# D- |4 z- {
* p5 N: v1 N1 g1 |
Artist : Noon4 z/ E. ]. D- L5 Q, U4 h% A  s
Album : The Best Of Noon
8 C5 b% s- k$ M/ KYear : 20077 s' F. _; z0 w# Q
Genre : Pop, Easy Listening
# C2 O0 d  Z6 t+ C. eFormat : APE (Tracks)
$ ?! a) p8 h4 m1 b3 B: Q+ oSize : 381MB- R# f4 v& O: W5 [( S4 u
Label : Victor Entertainment Inc., Japan9 H7 q: n; I1 [& e( q& ?

: F; Z, {: x! W. ]" i" h
- I" m  e# T- b01. 500 Miles [4:48]
6 h# F# C" C/ f/ t* ~02. Tears In Heaven [4:45]
! P7 B* K+ r8 d; ^03. You've Got A Friend [5:02]
- j$ G( {+ P1 O% O04. (They Long To Be) Close To You [4:38]
4 r: S4 Z, t) f8 F05. Superstar [3:24]
& n  X8 f0 {( O0 Y8 o& t+ ^  T; T06. Will You Still Love Me Tomorrow? [4:22]. o- l5 F5 C8 P5 u# U9 r; v
07. A Song For You [4:44]" h4 k6 U( E7 y7 Z
08. When You Wish Upon A Star [4:28]! |* P( L3 e/ `! S6 h
09. Sunny [3:25]
& R  |2 @8 H9 M, `% y10. I'll Never Fall in Love Again [4:47]% M5 P# a' P/ U3 G
11. Love letters [3:03]
, }+ M# z9 N: Q) Z12. Someone To Watch Over Me [5:20]. s, c  A6 t/ F) Y4 m5 t1 C
13. Moon River [3:59]
" |+ M3 a6 D; r' m8 J14. Black Orpheus [4:35]
& c/ G2 {% s- I8 V" q: Y15. So Far Away [4:37]7 p$ {2 \: u0 S, |4 y+ h
16. What A Difference A Day Made [3:34]
; g- ?" y$ I) o/ a17. Smile [3:22]6 _2 d: W/ N* R- K" ~& T
18. White Christmas [3:45]
  I! l% T( @* U6 D, [

+ T; d7 h$ D) z  G3 ~
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

5 O- W3 [& b, A; w6 T" D
5 l5 M& D/ w3 l5 m
2

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 3-12-2012 23:17 |Xem tất
Cám ơn bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
27-12-2012
Bài viết
3
Bạn
0
Đăng lúc 27-12-2012 11:28 |Xem tất
Rất hay, cảm ơn Bro nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

1

Fan

2

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
8-11-2012
Bài viết
154
Bạn
0
Đăng lúc 27-12-2012 22:51 |Xem tất
Cám ơn bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-11-2012
Bài viết
213
Bạn
0
Đăng lúc 26-1-2013 11:09 |Xem tất
thankssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
31-1-2013
Bài viết
43
Bạn
0
Đăng lúc 31-1-2013 23:29 |Xem tất
Thank for sharing!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
12-2-2013
Bài viết
3
Bạn
0
Đăng lúc 12-2-2013 16:28 |Xem tất
dia rat hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
1
Đăng ký
3-2-2013
Bài viết
173
Bạn
0
Đăng lúc 21-2-2013 01:44 |Xem tất
                          
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
22-2-2013
Bài viết
56
Bạn
0
Đăng lúc 22-2-2013 23:48 |Xem tất
thank bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
8-2-2013
Bài viết
20
Bạn
0
Đăng lúc 23-2-2013 13:16 |Xem tất
Bài được nuido sửa lúc  23-2-2013 13:19 * V$ u' R* Z0 `7 q- I/ i, b7 b

! @/ u# G% j$ I7 nCám ơn bác. Link die rồi bác ạ.& g$ U# j+ v; T2 q' T5 z2 g
gg.jpg
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 28-5-2018 00:38