Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 19086|Trả lời: 150

[Vocal] Noon - The Best Of Noon (2007)

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 18-9-2012 11:29 |Xem tất |Gallery

, d( r8 L4 i, s" T0 M
* N6 f2 @) n1 {9 Q7 o
3 @8 A* j1 q8 y6 N" CArtist : Noon
" ?+ d% B0 W& [Album : The Best Of Noon
* y- _; {  I- i& L4 kYear : 2007
0 Z: r4 Y' k6 m6 p& C  MGenre : Pop, Easy Listening0 l4 w8 t$ ^- |1 I" [* g
Format : APE (Tracks)
7 \) [: t$ `# Z( @, oSize : 381MB
5 n; z7 |; N+ ?) N9 cLabel : Victor Entertainment Inc., Japan
3 A7 L+ h' n/ q2 u
4 f" N* C+ K) k( k& Y0 t( k1 j) O5 q6 ~" |8 t: g1 p; Q
01. 500 Miles [4:48]
2 K& c0 E( S4 z. X8 c- ~02. Tears In Heaven [4:45]
2 E' R$ h$ x' h* Y& M" @8 v03. You've Got A Friend [5:02]
" c/ N2 {, W6 }( [2 \04. (They Long To Be) Close To You [4:38]
, U3 H. I* j/ q' A5 z05. Superstar [3:24]
# ^; d2 {0 O$ w* f. a06. Will You Still Love Me Tomorrow? [4:22]
7 x; A5 }; b" G4 A/ n07. A Song For You [4:44]& A2 T% z* `  i& N9 i! w
08. When You Wish Upon A Star [4:28]
+ I0 _! X  G$ z  H9 f09. Sunny [3:25]
/ z( T; c4 f+ n10. I'll Never Fall in Love Again [4:47]
) N2 q, A" A2 F5 o7 z11. Love letters [3:03]
8 _2 @9 }1 |. {12. Someone To Watch Over Me [5:20]" @& @: N4 _( R1 i) L3 u5 J
13. Moon River [3:59]5 @' x) Z' x! a/ ?- o- P
14. Black Orpheus [4:35]
2 k5 l8 a) m$ b2 F% C. e15. So Far Away [4:37]7 q+ U1 g! H9 k7 b3 Z
16. What A Difference A Day Made [3:34]
8 n+ ?1 o9 }0 O& n' L4 w/ n17. Smile [3:22]
$ j6 q+ N+ G6 q+ {" J8 W  l2 I* ]18. White Christmas [3:45]
0 I0 E, P* h: p2 K, i( f+ ~9 l

: [7 O$ A0 n: X6 w: i6 s* m% Y
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời
5 `8 V, F, ]9 @

$ i7 U6 \+ P4 C1 S
2

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 3-12-2012 23:17 |Xem tất
Cám ơn bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
27-12-2012
Bài viết
3
Bạn
0
Đăng lúc 27-12-2012 11:28 |Xem tất
Rất hay, cảm ơn Bro nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

1

Fan

2

Điểm

New member

Thích
4
Đăng ký
8-11-2012
Bài viết
156
Bạn
0
Đăng lúc 27-12-2012 22:51 |Xem tất
Cám ơn bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-11-2012
Bài viết
213
Bạn
0
Đăng lúc 26-1-2013 11:09 |Xem tất
thankssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
31-1-2013
Bài viết
43
Bạn
0
Đăng lúc 31-1-2013 23:29 |Xem tất
Thank for sharing!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
12-2-2013
Bài viết
3
Bạn
0
Đăng lúc 12-2-2013 16:28 |Xem tất
dia rat hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
1
Đăng ký
3-2-2013
Bài viết
173
Bạn
0
Đăng lúc 21-2-2013 01:44 |Xem tất
                          
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
22-2-2013
Bài viết
56
Bạn
0
Đăng lúc 22-2-2013 23:48 |Xem tất
thank bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
8-2-2013
Bài viết
20
Bạn
0
Đăng lúc 23-2-2013 13:16 |Xem tất
Bài được nuido sửa lúc  23-2-2013 13:19 ; A# z3 o( ?. j  p, K8 U4 U6 g

6 l0 r) U! {3 C7 x2 GCám ơn bác. Link die rồi bác ạ." l3 {' C+ A) g
gg.jpg
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 27-5-2019 01:55