Cộng đồng người chơi âm thanh Việt Nam - The audiophile community

Tìm
Xem: 19444|Trả lời: 149

[Vocal] Noon - The Best Of Noon (2007)

  [Lấy địa chỉ]

Chủ đề

Fan

0

Điểm

Thành viên

Thích
Đăng ký
5-9-2012
Bài viết
Bạn
Đăng lúc 18-9-2012 11:29 |Xem tất |Gallery
" a9 j4 r0 y. \% F: O

' n6 Q2 E7 Y. @: N  g1 u* f! X: `: L$ B7 @9 y5 F
Artist : Noon6 J5 o2 u& _. l
Album : The Best Of Noon' ]3 Y) x8 |2 D3 ?4 ], j  L
Year : 2007$ i$ h+ s" H$ f  o* L  F
Genre : Pop, Easy Listening
- d" D; E4 N5 E: hFormat : APE (Tracks)# @7 }) @, @* U
Size : 381MB
" [6 v% y# j% R* h- `$ B+ uLabel : Victor Entertainment Inc., Japan
1 Z! ~/ }2 y# Y5 ^' X$ J
3 I+ Q6 p3 ]9 n3 M7 J% d0 w$ n& r4 a6 d
01. 500 Miles [4:48]* B, y2 O/ j8 ~: E
02. Tears In Heaven [4:45]
1 h; Z% Y9 Q+ P; i  {* g% f- t03. You've Got A Friend [5:02]! z  ^& D3 }0 ?$ N8 |
04. (They Long To Be) Close To You [4:38]
9 T9 a6 F3 P; v2 S05. Superstar [3:24]8 W5 U% S  C8 @$ T7 Q* J6 w# R
06. Will You Still Love Me Tomorrow? [4:22]
6 `/ L% m" V, f4 p  }2 q6 [2 Y/ _07. A Song For You [4:44]
- [  m6 u2 q# O! Y8 o08. When You Wish Upon A Star [4:28]4 S8 }& M' ]$ ^% B
09. Sunny [3:25]
" @0 X! }/ d$ b& v! m10. I'll Never Fall in Love Again [4:47]
) a& {& G. V6 U  e, h" b11. Love letters [3:03]
7 |9 B0 S4 [$ Z& O  q12. Someone To Watch Over Me [5:20]  E1 M; v7 u, }" P8 a# c4 n; f
13. Moon River [3:59]6 d6 u3 }0 [& l) D- O" d
14. Black Orpheus [4:35]
, a/ g* V4 D( W" }: E+ ]15. So Far Away [4:37]
8 s+ {- u% [$ ~; j16. What A Difference A Day Made [3:34]
3 p8 q8 L) T, ~5 l& x1 e2 u8 J17. Smile [3:22]
2 y7 I7 H7 Y. r7 A% d+ ~- u8 R* l  D18. White Christmas [3:45]

2 e8 h, s! _4 ]1 D( [5 n, |2 n8 I: P! C7 Q. r/ L
KháchNếu bạn muốn xem nội dung ẩn hãy trả lời

4 V6 g9 i* U8 g' r& x+ X5 S' I+ {* U5 T- V
2

Xem tất cả

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
15
Đăng ký
7-11-2012
Bài viết
86
Bạn
0
Đăng lúc 3-12-2012 23:17 |Xem tất
Cám ơn bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
27-12-2012
Bài viết
3
Bạn
0
Đăng lúc 27-12-2012 11:28 |Xem tất
Rất hay, cảm ơn Bro nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

2

Fan

2

Điểm

New member

Thích
6
Đăng ký
8-11-2012
Bài viết
156
Bạn
0
Đăng lúc 27-12-2012 22:51 |Xem tất
Cám ơn bác chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
25-11-2012
Bài viết
213
Bạn
0
Đăng lúc 26-1-2013 11:09 |Xem tất
thankssssssssssssss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
31-1-2013
Bài viết
43
Bạn
0
Đăng lúc 31-1-2013 23:29 |Xem tất
Thank for sharing!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
12-2-2013
Bài viết
3
Bạn
0
Đăng lúc 12-2-2013 16:28 |Xem tất
dia rat hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

2

Điểm

New member

Thích
1
Đăng ký
3-2-2013
Bài viết
173
Bạn
0
Đăng lúc 21-2-2013 01:44 |Xem tất
                          
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

1

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
22-2-2013
Bài viết
56
Bạn
0
Đăng lúc 22-2-2013 23:48 |Xem tất
thank bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

0

Chủ đề

0

Fan

0

Điểm

New member

Thích
0
Đăng ký
8-2-2013
Bài viết
20
Bạn
0
Đăng lúc 23-2-2013 13:16 |Xem tất
Bài được nuido sửa lúc  23-2-2013 13:19
1 @# B& d8 T( I7 c
. G" H7 v0 G! Y: D  lCám ơn bác. Link die rồi bác ạ.) P( }0 _4 t1 l0 j
gg.jpg
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Nội quy|Lưu trữ|Gio.vn|Classic.vn|Audiophile Việt Nam|Rss

GMT+7, 24-8-2019 00:36